ผลิตภัณฑ์ยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร

ผลิตภัณฑ์ยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร โดยการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง และยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างหลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอื่น ๆผลิตภัณฑ์ขนม และเบเกอรี่

บริษัทฯ ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษารสชาติของอาหาร โดยไม่ทำให้คุณสมบัติอื่น ๆ เปลี่ยนแปลง

คีป ลอง-ซาฟ
ด้วยเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ คีป ลอง-ซาฟ สามารถช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารและคงคุณภาพของอาหารโดยปรับความเป็นกรด-ด่าง

เมื่อวัตถุดิบ อาทิ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ขนมปัง สัมผัสโดยตรงกับกรด ทำให้คุณภาพของอาหารเปลี่ยนไป ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบกรดของอูเอโน ที่ช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่างในอาหาร ทั้งยังคงคุณภาพของอาหารไว้ได้

การนำไปใช้
เหมาะกับผลิตภัณฑ์ขนม เบเกอรี่และอาหารพร้อมบริโภค

ชนิด ขนาด
กล่องกระดาษ (1 กก. x 20 ถุง) 20 กก.
บรรจุภัณฑ์
การนำไปใช้
คีป ลอง –อาร์ทีอี
คีป ลอง –บี-เอสเอส
คีป ลอง –เอฟเอ็น2
วัตถุเจือปนอาหารที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร

การนำไปใช้
เหมาะกับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารพร้อมบริโภค ฯลฯ

ชนิด ขนาด
กล่องกระดาษ (1 กก. x 20 ถุง) 20 กก.
บรรจุภัณฑ์
การนำไปใช้
การรับรองมาตรฐาน
ประเภท อาหาร กระบวนการ สินค้า
เนื้อสัตว์ ไส้กรอก , แฮม ผสม SAF, RTE
อาหารทะเล ปูอัด , ลูกชิ้นปลา ผสม SAF, RTE
อาหารทะเลแช่แข็ง , อาหารทะเลปรุงรส แช่ RTE
อาหารพร้อมบริโภค อาหารทอด (หมู ไก่ ปลา กุ้ง) แช่ RTE
คลุกหรือชุบทอด SAF, RTE
ไก่ย่าง (ยากิโทริ) แช่ หรือใส่ซอสปรุงรส RTE, B-SS
แฮมเบิร์กสเต็ก พิซซ่าญี่ปุ่น ขนมครกญี่ปุ่น
ผักกาดม้วน หมูตุ๋น
ผสม SAF, RTE
ซาลาเปา, เกี๊ยว
เบเกอรี่ ขนมปัง , เค้ก ผสม SAF
อื่น ๆ ของดอง ซอสปรุงรส RTE
ก๋วยเตี๋ยว ผสม RTE
ถั่วแระญี่ปุ่น แช่ RTE, FN2

การใช้ผลิตภัณฑ์ในอาหารประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ กรุณาติดต่อบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์สารให้ความ
หวานทดแทนน้ำตาล
   ผลิตภัณฑ์พรีมิกซ์
ผลิตภัณฑ์ยืดอายุ
การเก็บรักษาอาหาร
ผลิตภัณฑ์ปลดปล่อย
เอทานอล
ผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาดและฆ่าเชื้อ
SHELF LIFE EXTENSION
FAQ
คือ สารผสมของกรดอินทรีย์และวัตถุเจือปนอาหารอื่น ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร และเมื่อใส่ผสมลงในอาหารแล้ว ทำให้อาหารมีสภาวะไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ จึงเป็นผลให้อาหารนั้น ๆ เก็บได้นานขึ้น
จุดเริ่มต้นของการเริ่มผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ช่วยยืดอายุอาหารของอูเอโนฯ (ประเทศไทย) เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2556 จากแนวคิดเพื่อนำมาใช้ทดแทน หรือลดการใช้วัตถุกันเสียในอาหาร โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากจำนวนหลายร้อยสูตรของกลุ่มบริษัทอูเอโนในประเทศญี่ปุ่น มาผลิตและจำหน่ายเพื่อให้เหมาะกับการใช้ในอาหารประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ช่วยยืดอายุอาหารของบริษัทอูเอโนฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วัตถุกันเสีย (Preservative) สารปรับความเป็นกรด (pH Adjuster) และสารช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร (Shelf Life Improver)
แตกต่างกันตามหน้าที่ของสารออกฤทธิ์ในแต่ละสูตร ที่มีส่วนช่วยในการยืดอายุอาหาร
มีการใช้ผลิตภัณฑ์ช่วยยืดอายุอาหารในอาหารหลากหลายประเภท เช่น เบเกอรี่ ขนม ลูกอม อาหารแปรรูป และอาหารพร้อมบริโภค
อายุของผลิตภัณฑ์นับจากวันที่ผลิตมีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต
โดยทั่วไปแนะนำปริมาณการใช้ที่ 0.3% - 0.6% ของน้ำหนักสูตรส่วนประกอบอาหารทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสูตรและประเภทของอาหารด้วย
ผลิตภัณฑ์ช่วยยืดอายุอาหารขอบริษัทอูเอโนฯ ผ่านการขึ้นทะเบียน รับรองจาก อย. ซึ่งไม่มีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณการใช้งาน (ให้ใช้ตามปริมาณที่เหมาะสม) จึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ไม่มีผลกระทบทำให้สีของอาหารเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 20 กก./กล่อง (ภายในกล่อง : 1 กก. X 20 ถุง)
* ข้อมูลนี้ยึดตามหลักกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศไทย