ประวัติ

 • 1918

  คุณมาซาจิโร อูเอโน ก่อตั้งบริษัทอูเอโน และบริษัทในเครือ

 • 1935

  จากความทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสารฆ่าเชื้อในซอสถั่วเหลือง กลุ่มบริษัทอูเอโน ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “Mekkins®” ซึ่งเป็นสารปรุงแต่งอาหารชนิดแรกของบริษัทฯ

 • 1953

  คุณมาซาจิโร อูเอโน ก่อตั้งบริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี จำกัด

 • 1972

  ดร.ริวโซ อูเอโน เข้ารับตำแหน่งประธานและ CEO รุ่นที่ 2 ของบริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี จำกัด

 • 1975

  ผลิตภัณฑ์ “Prebest® TP” ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพในกลุ่มเนื้อปลาแช่แข็ง (ซูริมิ) โดยมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกและทำตลาดในประเทศญี่ปุ่น

 • 1988

  บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นและเริ่มการก่อสร้างโรงงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

 • 1989

  บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Sorbitol Compound “Prebest®TP” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทฯ

 • 1990

  พิธีเปิดโรงงานบางปูอย่างเป็นทางการ

 • 1991

  เริ่มผลิตและจัดจำหน่าย Maltitol และ Hydrogenated Starch
  Hydrolysates Syrup

   

 • 1992

  เริ่มผลิตและจัดจำหน่าย Premix Sorbitol Compound

 • 1994

  เริ่มผลิตและจัดจำหน่าย Sorbitol Powder และ Premix Sorbitol (NSS-17)

 • 1996

  บริษัทฯ เข้าร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงในประเทศไทยและเริ่มทดลองปลูกถั่วอะซูกิหรือถั่วแดงญี่ปุ่น

 • 1997

  บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการปลูกถั่วอะซูกิหรือถั่วแดงญี่ปุ่นบริเวณพื้นที่ราบสูงของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง

 • 1998

  บริษัทฯ เพิ่มสายการผลิต TP 2 สำหรับการผลิตซอร์บิทอลผง

 • 2000

  ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9002:1994

 • 2001

  ดร.ริวโซ อูเอโน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 3 จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

  เริ่มผลิตและจัดจำหน่าย Premix Maltitol (MS-17) ขึ้นเป็นครั้งแรก

  ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:1996

 • 2002

  ปรับปรุงมาตรฐานการจัดการคุณภาพ
  จาก ISO 9002:1994 เป็น ISO 9001:2000

 • 2003

  คุณมาซายะ อูเอโน เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานและ CEO รุ่นที่ 3 ของบริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี จำกัด

 • 2004 – 2005

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP HACCP และ HALAL

  เริ่มผลิตและจัดจำหน่าย Maltitol Powder เป็นครั้งแรก

 • 2006

  ติดตั้งระบบ DCS เพื่อปรับปรุงและควบคุมกระบวนการผลิต

  ยกระดับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
  จาก ISO 14001:1996 เป็น ISO 14001:2004

 • 2007

  เริ่มผลิตและจัดจำหน่าย “CIDALLY®” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

  ผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลได้รับการรับรองมาตรฐาน KOSHER

 • 2008

  เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปีแห่งการก่อตั้งกลุ่มบริษัทอูเอโน และ 20 ปีแห่งการก่อตั้ง บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัทฯ จัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยทางอาหาร ครั้งที่ 1 ขึ้นในประเทศไทย

  เริ่มผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “KILLBACT®” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

  มีการก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าแห่งใหม่โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ

 • 2009

  บริษัทฯ จัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยทางอาหาร ครั้งที่ 2 ขึ้นในประเทศไทย

  ยกระดับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ
  จาก ISO 9001:2000 เป็น ISO 9001:2008

 • 2010

  ก่อตั้งบริษัท อูเอโน ไซแอนซ์ เทค แลบอราทอรี่ (ประเทศไทย)

  บริษัทฯ จัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยทางอาหาร ครั้งที่ 3 ขึ้นในประเทศไทย

 • 2011

  บริษัทฯ จัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยทางอาหาร
  ครั้งที่ 4 ขึ้นในประเทศไทย

 • 2012

  พิธีเปิดอย่างเป็นทางการของบริษัท อูเอโน ไซแอนซ์ เทค แลบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

 • 2013

  บริษัทฯ ได้แนะนำ “KEEP LONG Series” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารออกสู่ตลาดอย่างเป็นทางการ

  บริษัทฯ จัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยทางอาหารครั้งที่ 5 ขึ้นในประเทศไทย ในหัวข้อ “การยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร”

 • 2016

  ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร FSSC 22000 และ ISO 22000:2005

  ส่วนธุรกิจทางด้านอาหารของบริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี จำกัด แยกตัวออกมาและก่อตั้งเป็นบริษัท อูเอโน ฟู้ด เทคโน อินดัสตรี จำกัด

 • 2017

  บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาผ่านบริษัท อูเอโน ไซแอนซ์ เทค แลบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

 • 2018

  ยกระดับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร FSSC 22000 จาก version 3.2 เป็น version 4.1

  ยกระดับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมจาก ISO 14001:2004 เป็น ISO 14001:2015

  ครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตั้งกลุ่มบริษัท อูเอโน และครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด

 • 2019

  บริษัทฯ เปิดตัวอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ ในพื้นที่โรงงานบางปู

  บริษัทฯ จัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยทางอาหารครั้งที่ 6 ขึ้นในประเทศไทย ในหัวข้อ “Sweetener ที่ไม่ได้เป็นแค่สารให้ความหวาน”

 • 2020

  เริ่มผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  KB-HAND แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

  ยกระดับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร FSSC 22000 จาก version 4.1 เป็น version 5

 • 2021

  เริ่มผลิตและจัดจำหน่าย

  ผลิตภัณฑ์ปลดปล่อยเอทานอล ALVO®