โรงงานของเรา
เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โรงงานของบริษัทฯ ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู พร้อมสรรพไปด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ผลิตสินค้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล ผลิตภัณฑ์พรีมิกซ์ ผลิตภัณฑ์ยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
“บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการวางแผนและการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท”
การวิจัยและพัฒนา
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ภายใต้ปรัชญา "ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์" "ความเพียรพยายามไม่ท้อถอย" บริษัทฯ ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์
บริษัทฯ ทุ่มเทความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท ทุก ๆ กระบวนการผลิตควบคุมและดูแลด้วยระบบ DCS ระบบ Food Safety และระบบ Food Defense

ควบคุมทุกกระบวนการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งการควบคุมสภาพแวดล้อมของการผลิตอย่างเข้มงวด

การควบคุมคุณภาพ:

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นทุ่มเทกับการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพในทุก ๆ ขั้นตอนจนมั่นใจ ก่อนจะส่งมอบให้ถึงมือลูกค้า

การเก็บรักษา:

ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ ควบคุมการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบโลจิสติกส์ที่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานที่มากประสบการณ์
การรับรองมาตรฐาน
บริษัทฯ ควบคุมทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากสถาบันต่าง ๆ