ผลิตภัณฑ์ปลดปล่อยเอทานอล
ด้วยคุณสมบัติของเอทานอล ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ (โดยเฉพาะเชื้อรา) ผลิตภัณฑ์ปลดปล่อยเอทานอลจึงมีประสิทธิภาพในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่เน่าเสียจากเชื้อราได้ง่าย เช่น ขนมปัง ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เป็นต้น ช่วยรักษาความนุ่มชุ่มชื้นในอาหาร ทำให้ขนมปัง เบเกอรี่ไม่แห้ง แข็ง กระด้าง
แอลโว®
แอลโว คือ ผลิตภัณฑ์ปลดปล่อยเอทานอล สำหรับใส่ไว้ภายในบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ โดยจัดอยู่ในประเภทวัตถุเจือปนอาหาร

แอลโวมีลักษณะเป็นซองขนาดเล็กทำจากฟิล์มชนิดพิเศษที่บรรจุเอทานอลไว้ภายใน เมื่อนำซองแอลโวใส่ไว้ภายในบรรจุภัณฑ์อาหารที่ปิดสนิท เอทานอลจะถูกปล่อยออกมาอย่างช้าๆ เป็นการปรับสภาวะภายในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งส่งผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารได้ และยังปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วย

บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกของแอลโว เป็นชนิดโพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต (Polyethylene terephthalate: PET) ซึ่งมีความคงทนต่อน้ำและน้ำมัน

การนำไปใช้

นำซองแอลโว (ผลิตภัณฑ์ปลดปล่อยเอทานอล) ใส่ลงภายในบรรจุภัณฑ์อาหาร ปิดปากถุงให้สนิท แอลโวจะค่อย ๆ ปลดปล่อยเอทานอลออกมาเป็นไอระเหยทีละน้อยจนบรรจุภัณฑ์เต็มไปด้วยไอเอทานอล มีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราได้อย่างดีเยี่ยม จึงสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารได้

ขนาด การบรรจุ (ต่อกล่อง)
0.5 กรัม 250 ซอง x 10 แพ็ค
1.0 กรัม 150 ซอง x 10 แพ็ค
1.5 กรัม 100 ซอง x 10 แพ็ค
2.0 กรัม 100 ซอง x 10 แพ็ค
3.0 กรัม 80 ซอง x 10 แพ็ค

สอบถามการเลือกขนาดแอลโวได้ที่ฝ่ายขาย

บรรจุภัณฑ์
การนำไปใช้
การรับรองมาตรฐาน
นำซองแอลโว (ผลิตภัณฑ์ปลดปล่อยเอทานอล) ใส่ลงภายในบรรจุภัณฑ์อาหาร ปิดปากถุงให้สนิท
แอลโวจะค่อย ๆ ปลดปล่อยเอทานอลออกมาเป็นไอระเหยทีละน้อยจนบรรจุภัณฑ์เต็มไปด้วยไอเอทานอล
มีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราได้อย่างดีเยี่ยม จึงสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารได้
ผลิตภัณฑ์สารให้ความ
หวานทดแทนน้ำตาล
   ผลิตภัณฑ์พรีมิกซ์
ผลิตภัณฑ์ยืดอายุ
การเก็บรักษาอาหาร
ผลิตภัณฑ์ปลดปล่อย
เอทานอล
ผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาดและฆ่าเชื้อ
ETHANOL EMITTER
FAQ
วัตถุที่อยู่ข้างในแอลโวคือเอทานอลที่ผสมกับผงซิลิกา (ซิลิกอนไดออกไซด์)
วัสดุบรรจุภัณฑ์ของแอลโวเป็นพลาสติกชนิด Polyethylene terephthalate (PET) ที่ตรงตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์ปลดปล่อยเอทานอล "แอลโว" จะทำการปลดปล่อยแอลกอฮอล์ (เอทานอล) ข้างในถุงบรรจุภัณฑ์อาหาร
เอทานอลจะทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิวอาหาร ช่วยเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษา ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แอลโวใช้ส่วนประกอบที่ไม่เป็นอันตราย ถึงแม้ผู้บริโภคจะเผลอเลียหรือเผลอรับประทานเข้าไป
แม้ว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์และส่วนประกอบข้างในจะมีความปลอดภัย แต่เนื่องจากแอลโวไม่ใช่อาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงมีการระบุคำเตือนไว้ว่า "ห้ามรับประทาน" บนซองแอลโว
ในกรณีที่รับประทานซองแอลโวเข้าไปทั้งชิ้น อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บในระบบทางเดินอาหารจากส่วนมุมซองที่บาดได้ ให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยรักษา
แอลโวสามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง มีความปลอดภัยแม้นำไปอุ่นกับอาหาร ส่วนประกอบของแอลโวมีความปลอดภัยและใช้บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
ทั้งนี้ รอยซีลของซองแอลโวอาจขาดได้เมื่อถูกความร้อน กรุณานำซองแอลโวออกจากบรรจุภัณฑ์อาหารก่อนอุ่นอาหาร
หากรอยซีลของขาดเนื่องจากความร้อน ให้ระมัดระวังอย่าให้วัตถุข้างในซองรั่วออกมาและควรกำจัดทิ้ง
(หากวัตถุข้างในรั่วออกมา จะทำให้อาหารมีลักษณะและรสชาติเปลี่ยนไป ไม่ควรนำอาหารมารับประทาน)
ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด หากนำแอลโวไปแช่เย็นหรือแช่แข็ง
ทั้งนี้ การปลดปล่อยของเอทานอลจะช้ากว่าปกติหรือหยุดทำงานชั่วคราว
ซึ่งการที่อุณหภูมิลดต่ำลงจะทำให้การเจริญเติบโตของเชื้อราช้าลงด้วย
ไอน้ำที่เกิดอาจเกิดจากการที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง โดยปริมาณไอน้ำที่เกิดจะมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณเอทานอลทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแอลโว
โปรดใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษา เนื่องจากอาจเกิดไอน้ำขึ้นได้ง่าย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากสูงไปต่ำอย่างกะทันหัน
การเก็บอาหารที่ถูกเปิดบรรจุภัณฑ์แล้วเป็นระยะเวลานาน โดยที่ยังมีซองแอลโวอยู่นั้น ไม่ได้มีปัญหาด้านความปลอดภัย
แต่หลังจากที่เปิดถุงบรรจุภัณฑ์อาหารแล้ว เอทานอลจะระเหยออกไปในอากาศ ทำให้ประสิทธิภาพลดลง ดังนั้นหลังจากที่เปิดถุงบรรจุภัณฑ์อาหารแล้ว แนะนำว่าให้นำไปทิ้ง
หลังจากที่เปิดบรรจุภัณฑ์อาหารแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ จึงควรนำซองแอลโวไปทิ้ง
เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นพลาสติก จึงควรทิ้งตามระเบียบการทิ้งขยะพลาสติก
* ข้อมูลนี้ยึดตามหลักกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศไทย