มุ่งมั่นสรรหา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานในระดับสากล

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ISO Supervisor

1 ตำแหน่ง

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

    คุณสมบัติ

 • Male / Female, age 20-30 years.
 • Bachelor’s degree related fields
 • Knowledge of FSSC, BRC, GHPs, HALAL, KOSHER, SEDEX and ISO 14001 systems etc.
 • Experience working in Food safety systems Environmental system for at least 3 years
 • Have certified documents through training courses on Food safety system and Environmental system
 • Have audit skills and can be monitored well
 • Able to analyze and solve problems and find ways to prevent them well.
 • Good command computer skills and be able to prepare reports.
 • Good command of speaking, reading and writing in English
 • Good health must not suffer from color blindness and hepatitis B virus

ช่าง

1 ตำแหน่ง

  โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

    คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขา ช่างกล, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบกาณ์ 0 – 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • มีความกระตือรือร้น สื่อสารได้ดี และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี
 • ต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี
 • ต้องไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี
 • พ้นพันธะทางทหารแล้ว

เจ้าหน้าที่บัญชี

1 ตำแหน่ง

  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

    คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 22-25 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft excel และโปรแกรม M3 ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการตรวจนับ Stock
 • มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้
 • ต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี
 • ต้องไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี

พนักงานควบคุมหม้อต้มน้ำ (Boiler)

1 ตำแหน่ง

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

    คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 21 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
 • สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างกล, ช่างยนต์ (ต้องเรียน ปวช. – ปวส. มาสายตรง)
 • สามารถทำงานเข้ากะ และทำโอทีได้
 • มีประสบการณ์ 0 – 1 ปี ขึ้นไป
 • **ต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี
 • **ต้องไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี
 • **หากมีเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อต้มไอน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จํากัด

มีสวัสดิการให้กับพนักงานดังนี้

 • เป็นพนักงานประจําบริษัทฯ / พนักงานรายเดือน
 • เบี้ยขยัน
 • สวัสดิการค่ากะ
 • ค่ารักษาพยาบาลตามอายุงาน
 • ประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด
 • ประกันกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษปีเกษียณอายุ
 • โบนัส, ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • อื่นๆ

เพิ่มเติมสำหรับการทำงานประจำที่โรงงานบางปู

 • มีรถปรับอากาศ รับ-ส่ง พนักงาน