มุ่งมั่นสรรหา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานในระดับสากล

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

Business Development (Executive staff)

1 ตำแหน่ง

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

    คุณสมบัติ

 • Bachelor’s Degree in Business Administration, or related field
 • 3 years of experience in business development, sales, marketing, or related
 • Good command of English
 • Good Japanese language skills will be an advantage
 • Have good communication skills
 • Ability to design graphics for advertising will be an advantage
 • Have good health And not against the business of food production
 • Responsible, patient, good human relations
 • Males must be released from military obligations

พนักงานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย + พนักงาน Boiler

2 ตำแหน่ง

  โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

    คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวส.
 • สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างกล, ช่างยนต์
 • สามารถทำงานเข้ากะ และทำโอทีได้
 • มีประสบการณ์ 0 – 1 ปี ขึ้นไป
 • ***หากมีใบรับรองผู้ควบคุม Boiler จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ***ต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี
 • ***ต้องไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี

ฝ่ายผลิต

3 ตำแหน่ง

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

    คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส. สาขาช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิคส์ ช่างอุตสาหกรรม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถขับรถฟอร์คลิฟท์ได้ และหากมีเอกสารรับรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว
 • ต้องไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี
 • ต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี
บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จํากัด

มีสวัสดิการให้กับพนักงานดังนี้

 • เป็นพนักงานประจําบริษัทฯ / พนักงานรายเดือน
 • เบี้ยขยัน
 • สวัสดิการค่ากะ
 • ค่ารักษาพยาบาลตามอายุงาน
 • ประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด
 • ประกันกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษปีเกษียณอายุ
 • โบนัส, ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • อื่นๆ

เพิ่มเติมสำหรับการทำงานประจำที่โรงงานบางปู

 • มีรถปรับอากาศ รับ-ส่ง พนักงาน