รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
33/129 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์
ชั้น 26 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500
โทรศัพท์
+66 2237 0823
โทรสาร
+66 2237 2305
ที่อยู่
349 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์
+66 2324 0023,
+66 2709 3438
โทรสาร
+66 2324 0411