รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
33/129 อาคารวอลสตรีททาวเวอร์
ชั้น 26 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500 ประเทศไทย
โทร
(+66) 2237 0823
แฟกซ์
(+66) 2237 2305
ที่อยู่
349 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซอย 7-8 ซี ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย
โทร
(+66) 2324 0023,
(+66) 2709 3438
แฟกซ์
(+66) 2324 0411