ผลิตภัณฑ์พรีมิกซ์
ผลิตภัณฑ์พรีมิกซ์คุณภาพสูงของบริษัทฯ ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากผู้ผลิต ก่อนที่จะนำไปผลิตด้วยวิธีพิเศษ และทดสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้ลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมพึงพอใจ

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถผลิตในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อตอบสนองตามจุดประสงค์ใช้งานที่ต้องการ

Sugar Mix
ผลิตภัณฑ์ Sugar mix เป็นส่วนผสมระหว่างซอร์บิทอล มัลทิทอล หรือส่วนผสมอื่นร่วมกับน้ำตาลคุณภาพสูงซึ่งคัดสรรมาอย่างดี ผ่านกระบวนการผสมและตรวจวิเคราะห์คุณภาพอย่างเข้มงวด จนได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

การนำไปใช้
ผลิตภัณฑ์ Sugar mix เหมาะกับอาหารที่ใช้น้ำตาล เช่น ขนม ลูกอม เบเกอรี่ และอาหารพร้อมบริโภค

ชนิด ขนาด
ถุงกระดาษ (ด้านในเป็นพลาสติก PE) 20 กก.
ถุงกระดาษ (ด้านในเป็นพลาสติก PE) 25 กก.
ถุงจัมโบ้ 900 กก.
บรรจุภัณฑ์
การนำไปใช้
การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สารให้ความ
หวานทดแทนน้ำตาล
   ผลิตภัณฑ์พรีมิกซ์
ผลิตภัณฑ์ยืดอายุ
การเก็บรักษาอาหาร
ผลิตภัณฑ์ปลดปล่อย
เอทานอล
ผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาดและฆ่าเชื้อ