นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรณีเจ้าของข้อมูลต้องการแก้ไขเพิ่มเติม/ลบหรือทำลาย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียด ส่งกลับมาที่ DPO@ueno-fc.co.th

ดาวน์โหลด     

Ueno Fine Chemicals Industry (Thailand) Ltd.