มุ่งมั่นสรรหา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานในระดับสากล

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

Administration Supervisor

1 ตำแหน่ง

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

    คุณสมบัติ

 • Female
 • Age 35 – 40 years
 • Bachelor’s Degree any field
 • 10 years of experience in administration
 • Good command of Computer literacy.
 • Excellent command written and spoken in English, able to speak Japanese will be considered
 • Excellent interpersonal skill and service-minded.
 • Good relationship and positive thinking
 • Have good health

เจ้าหน้าที่ QC (ภาษาญี่ปุ่น)

1 ตำแหน่ง

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

    คุณสมบัติ

 • Male / Female
 • Age 23-35 years old
 • Master’s Degree in Food Science or related fields.
 • Working experience in a laboratory or food industry would be advantage
 • Knowledge and understanding of GMP, HACCP, ISO9001, BRC, HALAL systems in food factories.
 • Excellent command written and spoken in Japanese / Graduated from Japan
 • Good relationship and positive thinking.
 • High responsibility
 • Good relationship and positive thinking
 • Have good health

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (แผนก QC)
1 ตำแหน่ง

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

    คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 19-25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 สาขาวิทย์-คณิต (เท่านั้น)
บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จํากัด

มีสวัสดิการให้กับพนักงานดังนี้

 • เป็นพนักงานประจําบริษัทฯ / พนักงานรายเดือน
 • เบี้ยขยัน
 • สวัสดิการค่ากะ
 • ค่ารักษาพยาบาลตามอายุงาน
 • ประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด
 • ประกันกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษปีเกษียณอายุ
 • โบนัส, ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • อื่นๆ

เพิ่มเติมสำหรับการทำงานประจำที่โรงงานบางปู

 • มีรถปรับอากาศ รับ-ส่ง พนักงาน
Scroll Up
Ueno Fine Chemicals Industry (Thailand) Ltd.