งานสัมมนาด้านความปลอดภัยทางอาหารของอูเอโน ครั้งที่ 6

เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี ในปี พ.ศ. 2561 บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยทางอาหารขึ้น โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับหน้าที่ของสารให้ความหวาน มีลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยเข้าร่วมงานกว่า 100 ท่าน จาก 44 บริษัท อาทิ บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มในประเทศไทย ฯลฯ

วันที่: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สถานที่: โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ
หัวข้องาน: Sweetener ที่ไม่ได้เป็นแค่สารให้ความหวาน
ผู้จัดงาน: บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้สนับสนุน: สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

ตารางสัมมนา

คำปราศรัยเปิดงาน คุณคมน์สิทธิ์ มานพจันทโรจน์ (ผู้จัดการแผนกขาย บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด)
การบรรยาย 1 “แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค”
ดร.รชา เทพษร (อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
การบรรยาย 2 “ผลกระทบจากภาษีน้ำตาล”
คุณมธุวลี สถิตยุทธการ (เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย และ กรรมการ FoSTAT)
การบรรยาย 3 “หน้าที่และประโยชน์ของสารให้ความหวานที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สารทดแทนน้ำตาล”
คุณชนกพร อยู่เรือนงาม (เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด