โครงการรวมพลังร่วมใจรักษ์ พิทักษ์ป่าชายเลนบางปู

13-1

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 และ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมโครงการรวมพลังร่วมใจรักษ์ พิทักษ์ป่าชายเลน และโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลอง โดยร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชน ชุมชน และผู้ประกอบการให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ยังได้เก็บขยะและปรับแต่งภูมิทัศน์รอบศูนย์ศึกษาธรรมชาติอีกด้วย