โครงการมอบถังเก็บน้ำเพื่อบริโภคและกันสาดให้กับโรงเรียน

20190214_114332

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด นำเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรม “White factory” (ต้านยาเสพติด) ภายในโรงงาน เพื่อไปซื้อถังเก็บน้ำและติดตั้งให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งติดกันสาดด้านข้างอาคารเรียน พร้อมทั้งแจก Gift Sets ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และเลี้ยงอำหารกลำงวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีล้ง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา