มอบหน้ากากผ้าให้ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เพื่อร่วมโครงการตู้มิตรปันสุข

Fabric face masks donation

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากผ้าจำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เพื่อร่วมโครงการตู้มิตรปันสุข