มอบหน้ากากผ้าให้ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เพื่อร่วมโครงการตู้มิตรปันสุข

Fabric face masks donation

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด มอบหน้ากากผ้าจำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เพื่อร่วมโครงการตู้มิตรปันสุข

Ueno Fine Chemicals Industry (Thailand) Ltd.