พิธีเปิดศูนย์ R&D

R&D building

เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี ในปี พ.ศ. 2561 บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้สร้างศูนย์ R&D เพื่อเป็นที่ระลึก ณ โรงงานบางปู มีพิธีเปิดในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ศูนย์ R&D เป็นอาคาร 2 ชั้นที่สร้างขึ้นด้วยแนวคิดในการออกแบบเป็นพื้นที่เปิดโล่งที่ผสมผสานวัฒนธรรมของไทยและญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน
ในพิธีเปิด เมื่อประกอบพิธีทางพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์แล้ว ได้มีการรำถวายโดยพนักงานหญิงของบริษัท 4 คน หลังจากนับถอยหลัง 3, 2, 1 ประธานจากบริษัทแม่ บริษัท อูเอโน ฟู้ด เทคโน อินดัสตรี จำกัดและ Director and CEO ของบริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด คุณอูเอโน ก็ตัดริบบิ้นสีขาว แล้วมีการปรบมือแสดงความยินดี ศูนย์ R&D ได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการ
ศูนย์ R&D มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการวิจัย การผลิต การขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อขยายธุรกิจสู่สากล