บริจาคแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ (เคบี-แฮนด์) ให้กับกลุ่มเส้นด้าย

รูปบริจาคเคบีแฮนด์

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด บริจาคแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือเคบี-แฮนด์ จำนวน 480 ลิตร ให้กับกลุ่มเส้นด้าย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เส้นด้ายกระจายเส้น กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19