บริจาคแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ (เคบี-แฮนด์) ให้กับกลุ่มเส้นด้าย