กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างบ้านปลาจากซั้งเชือก

21

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการมาให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาระบบนิเวศ นอกจากนี้ พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันสร้างบ้านปลาจากซั้งเชือกเพื่อนำไปวางกลางทะเล เป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กอีกด้วย