ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้รับการวิจัยและพัฒนามาจากศูนย์วิจัยของบริษัทอูเอโนฯ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีทั้งสูตรแอลกอฮอล์ความเข้มข้นต่ำซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อ (ผลิตภัณฑ์คิลแบค) และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ในคราวเดียวกัน (ผลิตภัณฑ์ไซดัลลี) โดยผลิตภัณฑ์ทั้งสองกลุ่มนี้ได้รับการรับรองทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารวมถึงกรมปศุสัตว์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล สุขลักษณะการผลิต ตลอดจนสถานที่ที่ต้องควบคุมด้านสุขอนามัยเป็นพิเศษ
บรรจุภัณฑ์
การนำไปใช้
คิลแบค®
“สารฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง อันเกิดจากเทคโนโลยีเฉพาะที่มีการวิจัยและพัฒนามาเป็นอย่างดี”
- ส่วนผสมทุกชนิดเป็น Food grade
- ฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ใช้กับพื้นผิวที่เปียก

การนำไปใช้
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคบนผิวอุปกรณ์ในบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม

ชนิด ขนาด
แกลลอน (20 ลิตร/แกลลอน) 20 ลิตร
แกลลอน (5 ลิตร x 4 แกลลอน ในกล่องกระดาษ) 20 ลิตร
CERTIFICATIONS
บรรจุภัณฑ์
การนำไปใช้
ไซดัลลี®
“ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง ใช้ได้ในทุกพื้นที่ที่ต้องการรักษาสุขอนามัย”

- ประสิทธิภาพสูง สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ในเวลาเดียวกัน แม้เจือจางใช้ในความเข้มข้นต่ำ
- ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้หลากหลายกลุ่ม

การนำไปใช้
เหมาะสำหรับล้างทำความสะอาดพื้นที่ผลิตทั่วไป และอุปกรณ์หรือพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์เป็นพิเศษ

ชนิด ขนาด
แกลลอน (20 ลิตร/แกลลอน) 20 ลิตร
CERTIFICATIONS
SANITARY
FAQ
2 in 1 คือ คุณสมบัติในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์ไซดัลลี จึงสามารถช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนในการทำความสะอาด
เนื่องจาก ไซดัลลีไม่ใช่วัตถุเจือปนอาหาร หลังจากที่ล้างทำความสะอาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ด้วยไซดัลลีแล้ว ต้องล้างออกด้วยน้ำให้หมด
สำหรับวิธีตรวจสอบสารตกค้างจากการใช้งาน แนะนำให้ตรวจสอบปริมาณ Quaternary ammonium compounds (QACs) ที่เหลืออยู่โดยใช้ paper test kit.
จากผลการทดสอบพบว่า ไซดัลลีที่ความเข้มข้นที่แนะนำให้ใช้ คือ 0.3% ไม่กัดกร่อนพื้นผิววัสดุหลายชนิด ได้แก่ เหล็ก อะลูมิเนียม ทองเหลือ ทองแดง และสแตนเลส ฯลฯ
ไม่ควรใช้ไซดัลลีร่วมกับสารเคมีฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอื่น ๆ เพราะอาจจะให้เกิดตะกอนและประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจะลดลง
ควรใช้ไซดัลลีทันทีหลังจากที่เจือจางใช้ โดยไม่แนะนำให้เก็บค้างคืน
คิลแบค-เอสยูเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่มีเอทานอลเป็นส่วนประกอบหลัก มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ดีกว่าเอทานอลแม้ที่ความเข้มข้นต่ำ จึงสามารถใช้ได้แม้ในสภาพพื้นผิวที่เปียก โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ลดลง
คิลแบค-เอสยู เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่วัตถุดิบทุกชนิดเป็น food grade ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนที่ อย. จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย
* ข้อมูลนี้ยึดตามหลักกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศไทย
Scroll Up