มุ่งมั่นสรรหา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานในระดับสากล

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

พนักงานควบคุมหม้อต้มไอน้ำ (Boiler)
2 ตำแหน่ง

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

    คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างกล, ช่างยนต์ (ต้องเรียน ปวช. – ปวส. มาสายตรง)
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (แผนก QC)
1 ตำแหน่ง

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

    คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 19-25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 สาขาวิทย์-คณิต (เท่านั้น)
บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จํากัด

มีสวัสดิการให้กับพนักงานดังนี้

 • เป็นพนักงานประจําบริษัทฯ / พนักงานรายเดือน
 • เบี้ยขยัน
 • สวัสดิการค่ากะ
 • ค่ารักษาพยาบาลตามอายุงาน
 • ประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด
 • ประกันกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษปีเกษียณอายุ
 • โบนัส, ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • อื่นๆ

เพิ่มเติมสำหรับการทำงานประจำที่โรงงานบางปู

 • มีรถปรับอากาศ รับ-ส่ง พนักงาน
Scroll Up