มุ่งมั่นสรรหา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานในระดับสากล

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ISO Supervisor

1 ตำแหน่ง

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

    คุณสมบัติ

 • Male / Female, age 20-30 years.
 • Bachelor’s degree related fields
 • Knowledge of FSSC, BRC, GHPs, HALAL, KOSHER, SEDEX and ISO 14001 systems etc.
 • Experience working in Food safety systems Environmental system for at least 3 years
 • Have certified documents through training courses on Food safety system and Environmental system
 • Have audit skills and can be monitored well
 • Able to analyze and solve problems and find ways to prevent them well.
 • Good command computer skills and be able to prepare reports.
 • Good command of speaking, reading and writing in English
 • Good health must not suffer from color blindness and hepatitis B virus

เจ้าหน้าที่ QC (ภาษาญี่ปุ่น)

1 ตำแหน่ง

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

    คุณสมบัติ

 • Male / Female
 • Age 23-35 years old
 • Master’s Degree in Food Science or related fields.
 • Working experience in a laboratory or food industry would be advantage
 • Knowledge and understanding of GMP, HACCP, ISO9001, BRC, HALAL systems in food factories.
 • Excellent command written and spoken in Japanese / Graduated from Japan
 • Good relationship and positive thinking.
 • High responsibility
 • Good relationship and positive thinking
 • Have good health

QC Executive staff

1 ตำแหน่ง

  โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

    คุณสมบัติ

 • Male/Female
 • Age 20-30 years
 • Bachelor’s Degree
 • Major in Food science and other related fields
 • Good command of Computer literacy
 • Excellent interpersonal skill and service-minded
 • Excellent command written and spoken in English
 • Good relationship and positive thinking
 • High responsibility
 • Have good health

เจ้าหน้าที่บัญชี

1 ตำแหน่ง

  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

    คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 22-25 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft excel และโปรแกรม M3 ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการตรวจนับ Stock
 • มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้
 • ต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี
 • ต้องไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี

พนักงานควบคุมหม้อต้มน้ำ (Boiler)

1 ตำแหน่ง

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

    คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 21 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
 • สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างกล, ช่างยนต์ (ต้องเรียน ปวช. – ปวส. มาสายตรง)
 • สามารถทำงานเข้ากะ และทำโอทีได้
 • มีประสบการณ์ 0 – 1 ปี ขึ้นไป
 • **ต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี
 • **ต้องไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี
 • **หากมีเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อต้มไอน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จํากัด

มีสวัสดิการให้กับพนักงานดังนี้

 • เป็นพนักงานประจําบริษัทฯ / พนักงานรายเดือน
 • เบี้ยขยัน
 • สวัสดิการค่ากะ
 • ค่ารักษาพยาบาลตามอายุงาน
 • ประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด
 • ประกันกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษปีเกษียณอายุ
 • โบนัส, ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • อื่นๆ

เพิ่มเติมสำหรับการทำงานประจำที่โรงงานบางปู

 • มีรถปรับอากาศ รับ-ส่ง พนักงาน
Ueno Fine Chemicals Industry (Thailand) Ltd.